darksunset1.jpgdarksunset2.jpg

Archiwum

I edycja Konkursu im Fiodora M. Dostojewskiego (do 31 grudnia 2013)

Wydawnictwo Św. Macieja Apostoła
zaprasza młodzież w wieku 13-19 lat,
uczniów szkół średnich,
do wzięcia udziału
w I edycji Konkursu im. Fiodora M. Dostojewskiego
na utwór prozatorski:

W poszukiwaniu Boga w człowieku


Opowiedz innym w formie literackiej o swoim osobistym poszukiwaniu Boga.
Daj świadectwo o własnych wątpliwościach lub odnalezieniu Tajemnicy Istnienia.

Czekamy na twoje opowiadanie lub esej do dnia 31 grudnia 2013, godzina 24.00.
Swój tekst prześlij e-mailem do Wydawnictwa św. Macieja Apostoła w Tarnowskich Górach na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Jeśli jesteś wrażliwy/wrażliwa na piękno, jeśli masz w sobie potencjał twórczy, bogatą wyobraźnię, lubisz pisać i czujesz w swoim wnętrzu, że poniższe słowa Fiodora M. Dostojewskiego mogłyby Cię zainspirować do napisania czegoś od siebie, szczerze i pięknie, ponadto jeśli problem istnienia Boga jest dla Ciebie ważny, to napisz nam o tym, „co Ci w duszy gra”, stwórz tekst literacki i wyślij go do nas. My zadbamy o Twój debiut prozatorski i o wprowadzenie Cię w obieg literacki.

On, który pragnie ujrzeć Boga żywego twarzą w twarz,nie powinien Go szukać na pustym firmamencie swego umysłu, ale w ludzkiej miłości.
Fiodor M. Dostojewski
Żyć to przekształcać siebie w dzieło sztuki.
Fiodor M. Dostojewski
Zastanawiam się, ojcowie i nauczyciele: „Co to jest piekło?”.
I myślę, że to jest żal, iż nie można już więcej kochać.
Fiodor M. Dostojewski


Regulamin przyznawania nagród dla uczestników konkursu im. Fiodora M. Dostojewskiego:

1.W procesie przyznawania nagród i wyróżnień będą brane tylko i wyłącznie oryginalne, niepublikowane, własne teksty uczestników konkursu, pisane w polskim języku literackim (nie w gwarze), nadesłane w formie elektronicznej na adres Wydawnictwa Św. Macieja: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do dnia 31 grudnia 2013 r. godz. 24.00. Teksty nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie przez jury. Teksty powinny spełniać wymogi podane w „Warunkach formalnych dla nadsyłanych tekstów”, załączonych do niniejszego Regulaminu.
2.W konkursie mogą brać udział wyłącznie uczniowie/uczennice szkół średnich (gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w tym techników, liceów), którzy w momencie wysyłania tekstów na konkurs mają co najmniej ukończone 13 lat, ale nie ukończyli jeszcze 20 roku życia.
3.Jeden autor (jedna autorka) może nadesłać na konkurs tylko 1 tekst (opowiadanie lub esej).
4.Utwory wspólnego autorstwa dwóch lub więcej autorów (autorek) nie będą brane pod uwagę.
5.W przypadku nadesłania na konkurs dwóch tekstów napisanych przez jednego autora/jedną autorkę – żaden z tych tekstów nie będzie brany pod uwagę.
6.Nagrody i wyróżnienia dla uczestników konkursu przyzna jury powołane przez organizatorów konkursu.
7.Jury konkursu zbierze się w sprawie werdyktu konkursowego i podejmie decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień do dnia 1 marca 2014 r.
8.Jury konkursu kierować się będzie w swojej ocenie oryginalnością treściową utworów, zwłaszcza w zakresie religijnym, poznawczym i moralnym, zaprezentowanymi wartościami estetycznymi, w tym - pięknem, szczerością i zwartością wypowiedzi, ponadto formalnym poziomem literackim nadesłanych tekstów (zwłaszcza poprawnością językową w zakresie ortografii, interpunkcji oraz stylistyki).
9.Teksty zawierające wulgaryzmy i treści obsceniczne nie będą brane pod uwagę przez jury w przyznawaniu nagród i wyróżnień.
10.O przyznanych nagrodach laureaci konkursu zostaną osobiście powiadomieni e-mailem do dnia 1 marca 2014 r.
11.Nagrodzone i wyróżnione opowiadania lub eseje zostaną opublikowane jako pokłosie konkursu w postaci osobnej książki, która ukaże się w kwietniu 2014 r.
12.Książka pokonkursowa zawierać będzie specjalne posłowie osoby ze stopniem doktora nauk humanistycznych m.in. zawierające omówienie najlepszych tekstów.
13.Laureaci konkursu (osoby nagrodzone i wyróżnione) otrzymają bezpłatnie pocztą na adres domowy po 4 egzemplarze autorskie książki pokonkursowej.
14.Ponadto po 2 egz. publikacji pokonkursowej otrzymają bezpłatnie: a) macierzysta biblioteka szkolna nagrodzonego lub wyróżnionego uczestnika konkursu oraz b) biblioteka miejska (lub biblioteka gminna) w miejscowości pobierania nauki przez nagrodzonego lub wyróżnionego uczestnika konkursu.
15.Nadesłane nagrodzone i wyróżnione teksty lub ich fragmenty Wydawnictwo Św. Macieja Apostoła ma prawo drukować bezpłatnie w swoich książkach. Teksty nadesłanych utworów stają się własnością Wydawnictwa Św. Macieja Apostoła, są przechowywane w archiwum wydawniczym.
16.Uczestnicy/uczestniczki konkursu wysyłając tekst na konkurs, zgadzają się tym samym, na warunki konkursu ogłoszone w niniejszym Regulaminie i w Załączniku do Regulaminu.

Załącznik
do Regulaminu przyznawania nagród
dla uczestników konkursu im. Fiodora M. Dostojewskiego:

Warunki formalne dla nadsyłanych tekstów

1. Tekst powinien być zapisany w edytorze Word i przesłany w formie załączonego pliku elektronicznego
2. Tekst formatu A4 powinien liczyć maksymalnie do 20 znormalizowanych stron maszynopisu, tj. (36 000 znaków),
3. Wielkość czcionki – 12 pkt.
4. Krój czcionki: Times New Roman CE
5. Odstępy międzywersowe (interlinia) – 1,5
6. Marginesy: dolny, górny, prawy, lewy – 2 cm
7. Własne, oryginalne teksty muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem.
8. Pod tekstem utworu należy dołączyć ponadto następujące informacje:
a) Pełna nazwa i numer szkoły średniej oraz jej adres (miejscowość, ulica, kod pocztowy),
b) Klasa, do której uczęszcza autor/autorka w r. szk. 2013/2014,
c) Data urodzenia autora/autorki tekstu,
d) Domowy adres pocztowy autora/autorki tekstu,
(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy),
e) Numer telefonu (stacjonarny, komórkowy) autora/autorki tekstu.
f) Adres używanego e-maila.

Podane dane osobowe i teleadresowe będą wykorzystane tylko i wyłącznie do wiadomości organizatorów konkursu w celu powiadomienia o wynikach konkursu i wysłania książek.

"Dąbrowa nocą i jej nocny gość"

DĄBROWA NOCĄ I JEJ NOCNY GOŚĆ - Przemysław Żyleta

(Nike)

Kim jesteście, wy, którzy
skrywacie tajemnicze swe twarze
za otaczającymi leśną tę drogę dębami?

Kto zaczarował krainy tej serce,
gdy przemierzam te bory niestrudzenie
czarnymi jak diament nocami?

Kto wzbrania mi widzieć wciąż
dalej i więcej i skrywa się za zasłoną
magicznego tych krain milczenia?

Kim jesteście wy, którzy
chowacie się za brzozami poważnymi,
broniąc swym gościom widzenia?

Czy ust mych pieśń rzewna
jest waszym uszom
niemiła?

Czy przez potężnego Olch Króla
zamknięta jest leśnych elfów ta chwila?

W tej chwili, bowiem,
tak rwącej i rześkiej,
tak brzmiącej i jaskrawej,
mało już widzę przed sobą,
a wzrok już myli mnie prawie.

I tylko księżyc - nocny włóczęga -
oświetla mi przyjemnie drogę,
i tylko sowa swym chuchaniem ciepłym
ciepłymi myślami napełnia mą głowę.

Chciałbym was dojrzeć,
o biali mieszkańcy ciemnej tej dąbrowy,
chciałbym dosłyszeć dźwięk,
co czeka na mnie gotowy.

Lecz nic, tylko milczenie mnie wita,
i słyszę tylko uderzeń tętent za sobą,
- konia mego kopyta.

Las ten w stuletnim kąpie się śnie,
a ja wracam tam,
skąd wracać będę często,
słodkich bowiem malin,
i leśnych borówek,
lubię smak pomieszany z miętą.

Kto odkrył ten las magiczny
i magicznych zaklęć mowę,
ten chce powracać,
tam, gdzie widzenia śnią się
wciąż nowe.

- k- o- n- i- e- c- - - - - - -

Krótki poradnik korespodencji z wydawnictwami (link)

http://mojbook.blox.pl/2010/11/Napisales-ksiazke-I-co-dalej.html

Horyzonty Wyobraźni

"HORYZONTY WYOBRAŹNI to konkurs literacki, którego celem jest popularyzowanie twórczości z dziedziny szeroko rozumianej fantastyki (fantastyki naukowej, fantasy, horroru) i kryminału oraz promocja twórców zajmujących się tymi gatunkami.

Konkurs ma charakter cykliczny. Jak do tej pory odbyły się trzy edycje HORYZONTÓW WYOBRAŹNI, w których Qfant występował jako organizator oraz współorganizator wraz ze Stowarzyszeniem Qfant.

Uczestnikiem konkursy może być każdy, niezależnie od dorobku literackiego, kraju zamieszkania czy przynależności do stowarzyszeń i związków.

Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem ? w pierwszych trzech edycjach HORYZONTÓW WYOBRAŹNI wzięło udział ponad dwa tysiące adeptów pióra, a teksty stały na bardzo wysokim poziomie.  Ich oceną zajmowało się Jury, którego przewodniczącym był jeden z najznamienitszych autorów polskiej fantastyki - Andrzej Pilipiuk. Oprócz niego w gronie jurorów zasiadały jak dotąd takie osoby jak: Jacek Skowroński, Stefan Darda, Kazimierz Kyrcz Jr., Magdalena Zimniak, Rafał W. Orkan, Rafał Dębski, Piotr Dresler, Natalia Bilska i Natalia Bieniaszewska." (cyt za źródłem).

Źródło / link:
http://horyzonty-wyobrazni.pl/o-konkursie/

Poradniki Pisania (link)

Pod poniższym adresem znajdziecie kilka ciekawych i być może przydatnych porad pisarskich.

http://www.pasjapisania.pl/Jak_zaczac_pisac.aspx

Joomla templates by a4joomla