darksunset1.jpgdarksunset2.jpg

I edycja Konkursu im Fiodora M. Dostojewskiego (do 31 grudnia 2013)

Wydawnictwo Św. Macieja Apostoła
zaprasza młodzież w wieku 13-19 lat,
uczniów szkół średnich,
do wzięcia udziału
w I edycji Konkursu im. Fiodora M. Dostojewskiego
na utwór prozatorski:

W poszukiwaniu Boga w człowieku


Opowiedz innym w formie literackiej o swoim osobistym poszukiwaniu Boga.
Daj świadectwo o własnych wątpliwościach lub odnalezieniu Tajemnicy Istnienia.

Czekamy na twoje opowiadanie lub esej do dnia 31 grudnia 2013, godzina 24.00.
Swój tekst prześlij e-mailem do Wydawnictwa św. Macieja Apostoła w Tarnowskich Górach na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Jeśli jesteś wrażliwy/wrażliwa na piękno, jeśli masz w sobie potencjał twórczy, bogatą wyobraźnię, lubisz pisać i czujesz w swoim wnętrzu, że poniższe słowa Fiodora M. Dostojewskiego mogłyby Cię zainspirować do napisania czegoś od siebie, szczerze i pięknie, ponadto jeśli problem istnienia Boga jest dla Ciebie ważny, to napisz nam o tym, „co Ci w duszy gra”, stwórz tekst literacki i wyślij go do nas. My zadbamy o Twój debiut prozatorski i o wprowadzenie Cię w obieg literacki.

On, który pragnie ujrzeć Boga żywego twarzą w twarz,nie powinien Go szukać na pustym firmamencie swego umysłu, ale w ludzkiej miłości.
Fiodor M. Dostojewski
Żyć to przekształcać siebie w dzieło sztuki.
Fiodor M. Dostojewski
Zastanawiam się, ojcowie i nauczyciele: „Co to jest piekło?”.
I myślę, że to jest żal, iż nie można już więcej kochać.
Fiodor M. Dostojewski


Regulamin przyznawania nagród dla uczestników konkursu im. Fiodora M. Dostojewskiego:

1.W procesie przyznawania nagród i wyróżnień będą brane tylko i wyłącznie oryginalne, niepublikowane, własne teksty uczestników konkursu, pisane w polskim języku literackim (nie w gwarze), nadesłane w formie elektronicznej na adres Wydawnictwa Św. Macieja: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 31 grudnia 2013 r. godz. 24.00. Teksty nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie przez jury. Teksty powinny spełniać wymogi podane w „Warunkach formalnych dla nadsyłanych tekstów”, załączonych do niniejszego Regulaminu.
2.W konkursie mogą brać udział wyłącznie uczniowie/uczennice szkół średnich (gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w tym techników, liceów), którzy w momencie wysyłania tekstów na konkurs mają co najmniej ukończone 13 lat, ale nie ukończyli jeszcze 20 roku życia.
3.Jeden autor (jedna autorka) może nadesłać na konkurs tylko 1 tekst (opowiadanie lub esej).
4.Utwory wspólnego autorstwa dwóch lub więcej autorów (autorek) nie będą brane pod uwagę.
5.W przypadku nadesłania na konkurs dwóch tekstów napisanych przez jednego autora/jedną autorkę – żaden z tych tekstów nie będzie brany pod uwagę.
6.Nagrody i wyróżnienia dla uczestników konkursu przyzna jury powołane przez organizatorów konkursu.
7.Jury konkursu zbierze się w sprawie werdyktu konkursowego i podejmie decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień do dnia 1 marca 2014 r.
8.Jury konkursu kierować się będzie w swojej ocenie oryginalnością treściową utworów, zwłaszcza w zakresie religijnym, poznawczym i moralnym, zaprezentowanymi wartościami estetycznymi, w tym - pięknem, szczerością i zwartością wypowiedzi, ponadto formalnym poziomem literackim nadesłanych tekstów (zwłaszcza poprawnością językową w zakresie ortografii, interpunkcji oraz stylistyki).
9.Teksty zawierające wulgaryzmy i treści obsceniczne nie będą brane pod uwagę przez jury w przyznawaniu nagród i wyróżnień.
10.O przyznanych nagrodach laureaci konkursu zostaną osobiście powiadomieni e-mailem do dnia 1 marca 2014 r.
11.Nagrodzone i wyróżnione opowiadania lub eseje zostaną opublikowane jako pokłosie konkursu w postaci osobnej książki, która ukaże się w kwietniu 2014 r.
12.Książka pokonkursowa zawierać będzie specjalne posłowie osoby ze stopniem doktora nauk humanistycznych m.in. zawierające omówienie najlepszych tekstów.
13.Laureaci konkursu (osoby nagrodzone i wyróżnione) otrzymają bezpłatnie pocztą na adres domowy po 4 egzemplarze autorskie książki pokonkursowej.
14.Ponadto po 2 egz. publikacji pokonkursowej otrzymają bezpłatnie: a) macierzysta biblioteka szkolna nagrodzonego lub wyróżnionego uczestnika konkursu oraz b) biblioteka miejska (lub biblioteka gminna) w miejscowości pobierania nauki przez nagrodzonego lub wyróżnionego uczestnika konkursu.
15.Nadesłane nagrodzone i wyróżnione teksty lub ich fragmenty Wydawnictwo Św. Macieja Apostoła ma prawo drukować bezpłatnie w swoich książkach. Teksty nadesłanych utworów stają się własnością Wydawnictwa Św. Macieja Apostoła, są przechowywane w archiwum wydawniczym.
16.Uczestnicy/uczestniczki konkursu wysyłając tekst na konkurs, zgadzają się tym samym, na warunki konkursu ogłoszone w niniejszym Regulaminie i w Załączniku do Regulaminu.

Załącznik
do Regulaminu przyznawania nagród
dla uczestników konkursu im. Fiodora M. Dostojewskiego:

Warunki formalne dla nadsyłanych tekstów

1. Tekst powinien być zapisany w edytorze Word i przesłany w formie załączonego pliku elektronicznego
2. Tekst formatu A4 powinien liczyć maksymalnie do 20 znormalizowanych stron maszynopisu, tj. (36 000 znaków),
3. Wielkość czcionki – 12 pkt.
4. Krój czcionki: Times New Roman CE
5. Odstępy międzywersowe (interlinia) – 1,5
6. Marginesy: dolny, górny, prawy, lewy – 2 cm
7. Własne, oryginalne teksty muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem.
8. Pod tekstem utworu należy dołączyć ponadto następujące informacje:
a) Pełna nazwa i numer szkoły średniej oraz jej adres (miejscowość, ulica, kod pocztowy),
b) Klasa, do której uczęszcza autor/autorka w r. szk. 2013/2014,
c) Data urodzenia autora/autorki tekstu,
d) Domowy adres pocztowy autora/autorki tekstu,
(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy),
e) Numer telefonu (stacjonarny, komórkowy) autora/autorki tekstu.
f) Adres używanego e-maila.

Podane dane osobowe i teleadresowe będą wykorzystane tylko i wyłącznie do wiadomości organizatorów konkursu w celu powiadomienia o wynikach konkursu i wysłania książek.

Joomla templates by a4joomla