XIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki

Dom Kultury w Orzyszu i Muzeum Michała Kajki w Ogródku – Oddział Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu ogłaszają XIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki pod patronatem Burmistrza Orzysza, Dwumiesięcznika Literackiego „Topos” i „Gazety Olsztyńskiej”

W konkursie mogą brać udział wszyscy, niezależnie od przynależności do związków twórczych i stowarzyszeń, którzy na adres organizatora prześlą zestaw trzech niepublikowanych oraz nie ocenianych w innych konkursach wierszy, opatrzonych godłem (pseudonimem), w czterech kopiach. Oczekujemy na prace w postaci maszynopisów lub wydruków komputerowych (rękopisy nie będą brane pod uwagę). Personalia i adres autora, również numer telefonu, ew. adres mailowy, należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem.
Wiersze nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi. O wynikach konkursu organizator powiadamia tylko laureatów. Zestawy będzie rozpatrywać jury w składzie: Jarosław Jakubowski, prof. Dariusz Kulesza (przewodniczący), dr Artur Nowaczewski.
Nagrody: zostaną przyznane trzy nagrody pieniężne – 2.000, 1.000, 500 zł. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród. Wszyscy laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody podczas gali konkursu (w innym przypadku nagroda przechodzi do jego następnej edycji).

Terminy: 
nadsyłanie wierszy do 20 maja 2018; 
rozstrzygnięcie konkursu – 25 czerwca; 
gala przyznania nagród w muzeum Michała Kajki w Ogródku/ k. Orzysza – 5 sierpnia 2018 roku.

Wybór nagrodzonych wierszy zostanie opublikowany w „Toposie” i „Gazecie Olsztyńskiej”. Prace należy nadsyłać na adres:
Dom Kultury, 
ul. Wojska Polskiego 5, 
12-250 Orzysz,
z dopiskiem „Konkurs”.

Dodatkowe informacje od godz. 8.00 do 16.00 pod tel. 087 423 70 10 lub 530 540 93

Joomla templates by a4joomla